Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE PROFESIONALNE UGOSTITELJSKE OPREME NA BENZINSKIM STANICAMA U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za dostavu ponuda je produžen do 23.09.2019.g. do 16:00 h.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR AGENCIJE ZA PRUŽANJE USLUGA PRAĆENJA I OCJENE RADA NA MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA «TAJNI KUPAC» ZA TERITORIJU BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za dostavu ponuda je produžen do 19.09.2019. do 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR DOBAVLJAČA ZA ISPORUKU I UGRADNJU RASVETE U LED TEHNICI ZA SVE GAZPROM I NIS BENZINSKE STANICE NA TERITORIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 16.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponuda do 16.09.2019.do 12:00 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OPREMA ZA LJETNE BAŠTE NA G-Petrol BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 02.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE SANACIJE TERMINALA SREBRENIK U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.08.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE I ISPORUKA HIGIJENSKOG MATERIJALA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MARKETING USLUGA - PRODUKCIJA
Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produženje roka
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: DIGITALNI OKVIRI ZA PRIKAZ PROMOTIVNIH SADRŽAJA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MARKETINŠKE AKTIVNOSTI - EVENT MANAGEMENT
Rok za dostavljanje ponuda: 08.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA DOPUNSKOG ASORTIMANA (Robne grupe asortimana: prehrana, neprehrana, hladni režim)
Rok za dostavljanje ponuda: 28.06.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponuda do 28.06.2019. do 16:00 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I DISTRIBUCIJA ELEKTRONISKIH USLUGA, START PAKETA MOBILNIH OPERATERA I DODANTIH e-USLUGA
Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: DOPUNSKI ASORTIMAN ZA BSt U BIH
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NAJAM KAFE APARATA ZA 8 BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 18.06.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE NIS PETROL DOO Banja Luka
Rok za dostavljanje ponuda: 30.05.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: U skladu sa preciznim zahtevom iz javnog poziva, do navedenog roka se šalje zahtev za tendersku dokumentaciju.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE NOVCA U MJENJAČNICAMA NA 24 BENZINSKE STANICE G-Petrol-a ZA PERIOD OD DVIJE GODINE
Rok za dostavljanje ponuda: 29.04.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok produžen do 29.04.2019.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA DOPUNSKOG ASORTIMANA
Rok za dostavljanje ponuda: 15.04.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Kategorija "Sladoledi"
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT OPREME (ROUTERI) ZA Bst U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 08.04.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I UGRADNJA UREĐAJA ZA KONTROLU NIVOA GORIVA (AMN SISTEMA) U 10 REZERVOARA NA TERMINALU POPOVI
Rok za dostavljanje ponuda: 21.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRODAJA RASHODOVANIH MATERIJALA PRIVREDNOG DRUŠTVA G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 13.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Svi zainteresovani mogu pogledati robu i materijale na dane 07.03. i 08.03.2019. godine u periodu od 10,00-15,00 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE U 2019.G.
Rok za dostavljanje ponuda: 11.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SKENERI ZA INVENTURE
Rok za dostavljanje ponuda: 08.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA PRODAVNICE I UGOSTITELJSTVO NA BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 25.02.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Dostava uzoraka NIJE OBAVEZNA, dovoljno je dostaviti fotografiju materijala i Izjavu da ponuđeni materijali u potpunosti odgovaraju zahtjevima iz Tehničkog zadatka i njegovih priloga.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA FISKALNIH PRINTERA ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.01.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA BOS (14 KOM.) RAČUNARA ZA BST U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA I INSTALACIJA AUTOMATSKIH PUNJAČA ZA GUME NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 13.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: VATROGASNA I OSTALA OPREMA ZA BENZINSKE STANICE G-Petrol
Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za prijem ponuda do 11.12.2018.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA POS RAČUNARA ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SKENERI ZA INVENTURE
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE RADNIKA
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHODOVANJA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE NOVE BENZINSKE STANICE GAZPROM BRENDA U NASELJU LUKAVICA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I HEMIJSKOG TRETMANA KOROVA NA BSt u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za prijem ponuda produžen do 01.11.2018.
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PREVOZ POŠILJKI ("BRZA POŠTA"), ULJA, MAZIVA I DRUGIH ROBA U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 17.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA ZA 18 PJ G-PETROL-a
Rok za dostavljanje ponuda: 16.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA ELEKTRO OPREME ZA BS U BIH (P.Aparat/Agregat)
Rok za dostavljanje ponuda: 02.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MEĐUNARODNI TRANSPORT TNG-a AUTOCISTERNAMA NOSIVOSTI 20/40 m3
Rok za dostavljanje ponuda: 28.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Rok za dostavljanje ponuda: 18.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKOJ STANICI ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 11.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA TEHNIČKU ZAŠTITU NA TERMINALU POPOVI I BENZINSKIM STANICAMA POPOVI I TRNJACI
Rok za dostavljanje ponuda: 22.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA NA BS ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 08.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE ZAMJENA IZOLACIJE KROVNOG POKRIVAČA NA 5BS
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I DISTRIBUCIJA ASORTIMANA NEPREHRANE
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA SISTEMA BEŽIČNOG POVEZIVANJA KORISNIČKIH UREĐAJA NA BST G-PETROL D.O.O. SARAJEVO
Rok za dostavljanje ponuda: 12.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za podnošenje ponuda do 12.06.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA OPREME ZA LETNJE BAŠTE ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen poziv do 11.06.2018.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA MARKETING USLUGA - ZAKUP MEDIJA
Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT OPREME, DOMS I SWITCH-EVA ZA BENZINSKE STANICE
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok do 29.05.2018.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA BSt u BiH (ČAŠE "TO GO" "ŠTAPIĆI")
Rok za dostavljanje ponuda: 28.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRUŽANJE USLUGE ŠTAMPE, SKENIRANJA I KOPIRANJA - USLUGE PRINT OUTSOURCINGA
Rok za dostavljanje ponuda: 14.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PERIODIČNO CRPLJENJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA ULJA I MASTI I SEPTIČKIH JAMA NA BENZINSKIM STANICAMA G-Petrola
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD KAFE APARATA ZA BENZINSKE STANICE U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 20.04.2018. DO 10:00 h
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: NABAVKA I INSTALACIJA KONZOLA ZA POKRETANJE PRANJA NA AUTOMATSKIM AUTOPRAONICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 18.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 18.04.2018. DO 16:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKOJ STANICI ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 18.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
RSS Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu