Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKOJ STANICI ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 18.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TELEKOMUNIKACIONE USLUGE MOBILNE TELEFONIJE I PONUDA MOBILNIH TELEFONSKIH APARATA
Rok za dostavljanje ponuda: 16.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 16.04.2018. DO 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I INSTALACIJA LED DISPLEJA ZA TOTEME ZA BS WHITE BRAND NA BENZINSKIM STANICAMA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 11.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ANGAŽOVANJE KONTROLNIH KUĆA ZA KONTROLU KVALITETA U FEDERACIJI BiH I RS
Rok za dostavljanje ponuda: 10.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE MJERENJA, PRODUKCIJE I MONTAŽE DRIVE CAFÉ BREND ELEMENATA NA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKIM STANICMA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA LIČNE ZAŠTITNE OPREME (LZO) ZA BSt U BRENDOVIMA „GAZPROM“ I „NIS Petrol“ KROZ FORMU KONSIGNACIONE PRODAVNICE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD KAFE APARATA ZA BENZINSKE STANICE U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 29.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZRADE GEODETSKIH PODLOGA ZA SVE KOMPLEKSE KOJI SU BILI PREDMET REVIZIJE NEPOKRETNE IMOVINE U 2017.
Rok za dostavljanje ponuda: 29.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE PRIPREMNIH RADOVA ZA UGRADNJU COFFE DRIVE APARATA NA BENZINSKIM STANICAMA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponuda do 28.03.2018. do 12 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE LJEKARSKIH PREGLEDA ZA UPOSLENIKE
Rok za dostavljanje ponuda: 26.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude do 26.03. do 12 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZRADA, ISPORUKA I MONTAŽA MODULA ZA POSTAVKU AUTOMATSKOG KAFE APARATA NA BENZINSKIM STANICAMA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA I PRATEĆE OPREME U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 21.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKOJ STANICI ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 14.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA UGOSTITELJSTVO I PRODAVNICE NA BENZINSKIM STANICAMA Partija 1 - Brendirane papirne vrećice Partija 2 - Brendirane papirne salvete
Rok za dostavljanje ponuda: 16.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok produžen do 16.02.2018. do 16:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: BRENDIRANE PVC VREĆICE ZA PRODAVNICE NA BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 09.02.2018. DO 16:00h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTUPANJE KOMPANIJE G-PETROL DOO NA FACEBOOKU
Rok za dostavljanje ponuda: 05.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SLANJE BULK SMS OBAVJEŠTENJA
Rok za dostavljanje ponuda: 02.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE EKOLOŠKIH MONITORINGA NA BENZINSKIM STANICAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Rok za dostavljanje ponuda: 29.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ŠPEDITERSKE USLUGE ZA UVOZ/IZVOZ ELEKTRIČNE ENERGIJE
Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJALI ZA PRODAVNICE I UGOSTITELJSTVO NA BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE KLIMATIZACIJSKIH SISTEMA (GRIJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJA) NA BENZINSKIM STANICAMA G-Petrol/NIS PETROL
Rok za dostavljanje ponuda: 07.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: KOLEKTIVNO OSIGURANJE
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA UPRAVLJANJA ARHIVSKOM GRAĐOM DRUŠTVA
Rok za dostavljanje ponuda: 23.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKIM STANICAMA ROGATICA, BIHAĆ 1 I BIHAĆ 2
Rok za dostavljanje ponuda: 26.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZRADA, ISPORUKA I IZVOĐENJE RADOVA NA IMPLEMENTACIJI BRENDA «G DRIVE» NA 9 NIS PETROL BENZINSKIH STANICA U BOSNI I HERCEGOVINI PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE
Rok za dostavljanje ponuda: 24.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE AUTOMATSKOG MJERILA NIVOA (AMN) U TANKOVIMA ZA GORIVO NA BENZINSKIM STANICAMA U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: NABAVKA ROBE DOPUNSKOG ASORTIMANA SLIJEDEĆIH PRODAJNIH PROGRAMA: MONDELEZ, JACOBS , BAMBI, SC JOHNSON, BIC, HELT, ZLATNI DUKAT
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Kompanije koje su dostavile ponudu po prvom pozivu (rok bio 08.09.2017.) nema potrebe da podnose ponudu po ovom.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA ROBE DOPUNSKOG ASORTIMANA ALKOHOLNIH PIĆA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UZIMANJE U NAJAM POSLOVNOG PROSTORA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Potencijalni zakupci su dužni da postupe po instrukcijama iz Javnog poziva
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I ZAMJENA IZOLACIJE KROVNOG POKRIVAČA NA BENZINSKIM STANICAMA SARAJEVO 1 I PRIJEDOR
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 06.10.2017.G. DO 12:00 h
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I HEMIJSKOG TRETMANA KOROVA NA BSt u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 29.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE DUGOROČNOG NAJMA PUTNIČKIH VOZILA
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA AUTOPRAONICE
Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA ROBE DOPUNSKOG ASORTIMANA SLIJEDEĆIH PRODAJNIH PROGRAMA: MONDELEZ, JACOBS , BAMBI, SC JOHNSON, BIC, HELT, ZLATNI DUKAT
Rok za dostavljanje ponuda: 08.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SOFTWARE I OPREMA ZA MJENJAČNICE
Rok za dostavljanje ponuda: 28.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE EKOLOŠKOG MONITORINGA NA BST U FBIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: LAJSNE ZA CIJENE
Rok za dostavljanje ponuda: 24.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok produžen do 24.07.2017.g. do 16:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHODOVANJA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE NOVE BENZINSKE STANICE GAZPROM BRENDA U NASELJU LUKAVICA
Rok za dostavljanje ponuda: 23.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ČETKE ZA AUTOPRAONICE
Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I UGRADNJA UREĐAJA ZA KONTROLU NIOVOA GORIVA (AMN SISTEMA) U REZERVOARIMA NA 9 BST U FEDERACIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: INDEKSIRANJE, DIGITALIZACIJA I ARHIVIRANJE PRISTUPNICA ZA PROGRAME LOJALNOSTI
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA NA TERMINALU POPOVI
Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE MEĐUNARODNOG PREVOZA DERIVATA AUTOCISTERNAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE U 2017.G.
Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE SANACIJE PISTE I TERENA NA 7 BST U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 08.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavljanje ponuda do 08.05.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MARKETING USLUGE PRODUKCIJE, EVENT MANAGEMENTA I ZAKUP MEDIJA
Rok za dostavljanje ponuda: 04.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA BARKOD SKENERA ZA POTREBE BENZINSKIH STANICA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 04.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ŠPEDITERSKE USLUGE I USLUGE CARINSKOG POSREDOVANJA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 27.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
RSS Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu