Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA 14 PUMPNIH AUTOMATA ZA BS U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.01.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU NIVOA GORIVA ( AMN SISTEMA) U REZERVOARIMA NA 13 BS G-PETROLA (12 u FBIH + Bst Brčko)
Rok za dostavljanje ponuda: 16.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE RADNIKA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: za period od 2 godine
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE AUTOPRAONICA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: VAGANJE CISTERNI
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: korekcija e-mail adrese za slanje ponuda, korigovani Poziv u prilogu
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 22.11.2019. DO 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UZIMANJE U NAJAM TERMINALA/DELA TERMINALA NA TERITORIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Period najma : 1 godina od 01.01.2020. Zapremina do 6000 m3
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UZIMANJE U NAJAM SKLADIŠNOG PROSTORA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 14.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA UGOSTITELJSKOG ŠANKA ZA DRIVE CAFFE U SARAJEVU
Rok za dostavljanje ponuda: 13.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI
Rok za dostavljanje ponuda: 23.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK PRODUŽEN DO 23.10.2019. DO 12:00h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR DOBAVLJAČA ZA ZAMENU POSTOJEĆE I UGRADNJU NOVE OPREME ZA TEHNIČKU ZAŠTITU U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE UPRAVLJANJA ARHIVSKOM GRAĐOM DRUŠTVA
Rok za dostavljanje ponuda: 15.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Sređivanje dokumentacije u fizičkom obliku uz dopunu Arhivske knjige, transport, izmještanje i skladištenje arhive, odnosno deponovanje arhivske i dokumentarne (registraturne) građe i uništenje nepotrebne dokumentacije
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 09.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT I OSTALE OPREME ZA POTREBE DRIVE CAFFEA U AVAZ TWIST TOWER-U
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA NAMEŠTAJA ZA DRIVE CAFFE U SARAJEVU
Rok za dostavljanje ponuda: 02.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: PRODUŽEN ROK ZA PONUDE DO 02.10.2019.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 30.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE PROFESIONALNE UGOSTITELJSKE OPREME NA BENZINSKIM STANICAMA U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za dostavu ponuda je produžen do 23.09.2019.g. do 16:00 h.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR AGENCIJE ZA PRUŽANJE USLUGA PRAĆENJA I OCJENE RADA NA MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA «TAJNI KUPAC» ZA TERITORIJU BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za dostavu ponuda je produžen do 19.09.2019. do 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR DOBAVLJAČA ZA ISPORUKU I UGRADNJU RASVETE U LED TEHNICI ZA SVE GAZPROM I NIS BENZINSKE STANICE NA TERITORIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 16.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponuda do 16.09.2019.do 12:00 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OPREMA ZA LJETNE BAŠTE NA G-Petrol BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 02.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE SANACIJE TERMINALA SREBRENIK U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.08.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE I ISPORUKA HIGIJENSKOG MATERIJALA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MARKETING USLUGA - PRODUKCIJA
Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produženje roka
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: DIGITALNI OKVIRI ZA PRIKAZ PROMOTIVNIH SADRŽAJA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MARKETINŠKE AKTIVNOSTI - EVENT MANAGEMENT
Rok za dostavljanje ponuda: 08.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA DOPUNSKOG ASORTIMANA (Robne grupe asortimana: prehrana, neprehrana, hladni režim)
Rok za dostavljanje ponuda: 28.06.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponuda do 28.06.2019. do 16:00 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I DISTRIBUCIJA ELEKTRONISKIH USLUGA, START PAKETA MOBILNIH OPERATERA I DODANTIH e-USLUGA
Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: DOPUNSKI ASORTIMAN ZA BSt U BIH
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NAJAM KAFE APARATA ZA 8 BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 18.06.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE NIS PETROL DOO Banja Luka
Rok za dostavljanje ponuda: 30.05.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: U skladu sa preciznim zahtevom iz javnog poziva, do navedenog roka se šalje zahtev za tendersku dokumentaciju.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE NOVCA U MJENJAČNICAMA NA 24 BENZINSKE STANICE G-Petrol-a ZA PERIOD OD DVIJE GODINE
Rok za dostavljanje ponuda: 29.04.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok produžen do 29.04.2019.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA DOPUNSKOG ASORTIMANA
Rok za dostavljanje ponuda: 15.04.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Kategorija "Sladoledi"
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT OPREME (ROUTERI) ZA Bst U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 08.04.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I UGRADNJA UREĐAJA ZA KONTROLU NIVOA GORIVA (AMN SISTEMA) U 10 REZERVOARA NA TERMINALU POPOVI
Rok za dostavljanje ponuda: 21.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRODAJA RASHODOVANIH MATERIJALA PRIVREDNOG DRUŠTVA G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 13.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Svi zainteresovani mogu pogledati robu i materijale na dane 07.03. i 08.03.2019. godine u periodu od 10,00-15,00 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE U 2019.G.
Rok za dostavljanje ponuda: 11.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SKENERI ZA INVENTURE
Rok za dostavljanje ponuda: 08.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA PRODAVNICE I UGOSTITELJSTVO NA BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 25.02.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Dostava uzoraka NIJE OBAVEZNA, dovoljno je dostaviti fotografiju materijala i Izjavu da ponuđeni materijali u potpunosti odgovaraju zahtjevima iz Tehničkog zadatka i njegovih priloga.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA FISKALNIH PRINTERA ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.01.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA BOS (14 KOM.) RAČUNARA ZA BST U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA I INSTALACIJA AUTOMATSKIH PUNJAČA ZA GUME NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 13.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: VATROGASNA I OSTALA OPREMA ZA BENZINSKE STANICE G-Petrol
Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za prijem ponuda do 11.12.2018.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA POS RAČUNARA ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SKENERI ZA INVENTURE
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE RADNIKA
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHODOVANJA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE NOVE BENZINSKE STANICE GAZPROM BRENDA U NASELJU LUKAVICA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I HEMIJSKOG TRETMANA KOROVA NA BSt u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za prijem ponuda produžen do 01.11.2018.
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PREVOZ POŠILJKI ("BRZA POŠTA"), ULJA, MAZIVA I DRUGIH ROBA U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 17.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA ZA 18 PJ G-PETROL-a
Rok za dostavljanje ponuda: 16.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA ELEKTRO OPREME ZA BS U BIH (P.Aparat/Agregat)
Rok za dostavljanje ponuda: 02.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
RSS Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu