Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA DOPUNSKOG ASORTIMANA
Rok za dostavljanje ponuda: 15.04.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Kategorija "Sladoledi"
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT OPREME (ROUTERI) ZA Bst U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 08.04.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I UGRADNJA UREĐAJA ZA KONTROLU NIVOA GORIVA (AMN SISTEMA) U 10 REZERVOARA NA TERMINALU POPOVI
Rok za dostavljanje ponuda: 21.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRODAJA RASHODOVANIH MATERIJALA PRIVREDNOG DRUŠTVA G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 13.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Svi zainteresovani mogu pogledati robu i materijale na dane 07.03. i 08.03.2019. godine u periodu od 10,00-15,00 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE U 2019.G.
Rok za dostavljanje ponuda: 11.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SKENERI ZA INVENTURE
Rok za dostavljanje ponuda: 08.03.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA PRODAVNICE I UGOSTITELJSTVO NA BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 25.02.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Dostava uzoraka NIJE OBAVEZNA, dovoljno je dostaviti fotografiju materijala i Izjavu da ponuđeni materijali u potpunosti odgovaraju zahtjevima iz Tehničkog zadatka i njegovih priloga.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA FISKALNIH PRINTERA ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.01.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA BOS (14 KOM.) RAČUNARA ZA BST U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA I INSTALACIJA AUTOMATSKIH PUNJAČA ZA GUME NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 13.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: VATROGASNA I OSTALA OPREMA ZA BENZINSKE STANICE G-Petrol
Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za prijem ponuda do 11.12.2018.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA POS RAČUNARA ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SKENERI ZA INVENTURE
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE RADNIKA
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHODOVANJA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE NOVE BENZINSKE STANICE GAZPROM BRENDA U NASELJU LUKAVICA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I HEMIJSKOG TRETMANA KOROVA NA BSt u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za prijem ponuda produžen do 01.11.2018.
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PREVOZ POŠILJKI ("BRZA POŠTA"), ULJA, MAZIVA I DRUGIH ROBA U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 17.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA ZA 18 PJ G-PETROL-a
Rok za dostavljanje ponuda: 16.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA ELEKTRO OPREME ZA BS U BIH (P.Aparat/Agregat)
Rok za dostavljanje ponuda: 02.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MEĐUNARODNI TRANSPORT TNG-a AUTOCISTERNAMA NOSIVOSTI 20/40 m3
Rok za dostavljanje ponuda: 28.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Rok za dostavljanje ponuda: 18.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKOJ STANICI ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 11.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA TEHNIČKU ZAŠTITU NA TERMINALU POPOVI I BENZINSKIM STANICAMA POPOVI I TRNJACI
Rok za dostavljanje ponuda: 22.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA NA BS ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 08.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE ZAMJENA IZOLACIJE KROVNOG POKRIVAČA NA 5BS
Rok za dostavljanje ponuda: 25.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I DISTRIBUCIJA ASORTIMANA NEPREHRANE
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA SISTEMA BEŽIČNOG POVEZIVANJA KORISNIČKIH UREĐAJA NA BST G-PETROL D.O.O. SARAJEVO
Rok za dostavljanje ponuda: 12.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za podnošenje ponuda do 12.06.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA OPREME ZA LETNJE BAŠTE ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen poziv do 11.06.2018.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA MARKETING USLUGA - ZAKUP MEDIJA
Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT OPREME, DOMS I SWITCH-EVA ZA BENZINSKE STANICE
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok do 29.05.2018.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA BSt u BiH (ČAŠE "TO GO" "ŠTAPIĆI")
Rok za dostavljanje ponuda: 28.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRUŽANJE USLUGE ŠTAMPE, SKENIRANJA I KOPIRANJA - USLUGE PRINT OUTSOURCINGA
Rok za dostavljanje ponuda: 14.05.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PERIODIČNO CRPLJENJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA ULJA I MASTI I SEPTIČKIH JAMA NA BENZINSKIM STANICAMA G-Petrola
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD KAFE APARATA ZA BENZINSKE STANICE U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 20.04.2018. DO 10:00 h
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: NABAVKA I INSTALACIJA KONZOLA ZA POKRETANJE PRANJA NA AUTOMATSKIM AUTOPRAONICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 18.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 18.04.2018. DO 16:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKOJ STANICI ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 18.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TELEKOMUNIKACIONE USLUGE MOBILNE TELEFONIJE I PONUDA MOBILNIH TELEFONSKIH APARATA
Rok za dostavljanje ponuda: 16.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 16.04.2018. DO 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I INSTALACIJA LED DISPLEJA ZA TOTEME ZA BS WHITE BRAND NA BENZINSKIM STANICAMA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 11.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ANGAŽOVANJE KONTROLNIH KUĆA ZA KONTROLU KVALITETA U FEDERACIJI BiH I RS
Rok za dostavljanje ponuda: 10.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE MJERENJA, PRODUKCIJE I MONTAŽE DRIVE CAFÉ BREND ELEMENATA NA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKIM STANICMA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA LIČNE ZAŠTITNE OPREME (LZO) ZA BSt U BRENDOVIMA „GAZPROM“ I „NIS Petrol“ KROZ FORMU KONSIGNACIONE PRODAVNICE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 03.04.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD KAFE APARATA ZA BENZINSKE STANICE U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 29.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZRADE GEODETSKIH PODLOGA ZA SVE KOMPLEKSE KOJI SU BILI PREDMET REVIZIJE NEPOKRETNE IMOVINE U 2017.
Rok za dostavljanje ponuda: 29.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE PRIPREMNIH RADOVA ZA UGRADNJU COFFE DRIVE APARATA NA BENZINSKIM STANICAMA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponuda do 28.03.2018. do 12 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE LJEKARSKIH PREGLEDA ZA UPOSLENIKE
Rok za dostavljanje ponuda: 26.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude do 26.03. do 12 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZRADA, ISPORUKA I MONTAŽA MODULA ZA POSTAVKU AUTOMATSKOG KAFE APARATA NA BENZINSKIM STANICAMA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA I PRATEĆE OPREME U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 21.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKOJ STANICI ROGATICA
Rok za dostavljanje ponuda: 14.03.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA UGOSTITELJSTVO I PRODAVNICE NA BENZINSKIM STANICAMA Partija 1 - Brendirane papirne vrećice Partija 2 - Brendirane papirne salvete
Rok za dostavljanje ponuda: 16.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok produžen do 16.02.2018. do 16:00 h
RSS Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu