Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka QR CODE Skenera
Rok za dostavljanje ponuda: 16.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka Vatrogasna i ostala oprema za BS G-Petrol
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka usluge - Prevoz pošiljki ("Brza pošta"), ulja, maziva i drugih roba u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 05.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE PROFESIONALNE UGOSTITELJSKE OPREME
Rok za dostavljanje ponuda: 14.08.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžetak roka do 14.08.2020. do 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE U PAKETU NA IZGRADNJI NOVE BENZINSKE STANICE U GAZPROM BRENDU U NASELJU LUKAVICA SA SVIM POTREBNIM PREDRADNJAMA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“
Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude do 05.08.2020.do 16.00 časova.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I DISTRIBUCIJA PEKARSKOG PROGRAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: DAS ASORTIMAN ZA BST U BIH - Produžen rok za dostavu ponuda do 17.07.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Slanje obaveštenja u cilju direktne komunikacije sa potrošačima (u okviru CRMa)
Rok za dostavljanje ponuda: 15.06.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA, POSLOVNIM PROSTORIJAMA I BSt NIS PETROLA I G PETROLA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Ponude se dostavljaju elektronski u skladu sa instrukcijama iz Poziva za ponudu
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA OPREME I IZVOĐENJA RADOVA NA PROMJENI VIZUELNOG IDENTITETA U GAZPROM BREND SA PRATEĆIM RADOVIMA NA 4 BS
Rok za dostavljanje ponuda: 13.04.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude do 13.04.2020 Ponude mogu da se dostave elektronski u skladu sa instrukcijama iz Poziva za ponudu.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA, NAJAM I SERVIS TRADICIONALNIH KAFE APARATA I PRATEĆE OPREME ZA POTREBE UGOSTITELJSKOG SEGMENTA G-PETROL D.O.O.
Rok za dostavljanje ponuda: 26.03.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA FISKALNIH PRINTERA NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRUŽANJE USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA SISTEMA ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U TANKOVIMA (AMN) ZA BENZINSKE STANICE G-PETROL
Rok za dostavljanje ponuda: 19.03.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT OPREME - ROUTERI ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 18.03.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: LOŽ ULJE
Rok za dostavljanje ponuda: 28.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: 1. faza - rok za dostavu ponuda: 05.02.2020. godine Nakon toga tender i dalje ostaje otvoren do 28.02.2020. godine
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTUPANJE KOMPANIJE G-PETROL NA FACEBOOKU I INSTAGRAMU
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje ponuda: 26.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE SANACIJE LIMENOG KROVNOG POKRIVAČA NA NADSTREŠNICI BS TUZLA 1
Rok za dostavljanje ponuda: 20.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA RASHLADNE OPREME „OPEN FRONT FRIŽIDERA“ ZA PRODAVNICE NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 20.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNJA POTREBNE OPREME ZA FUNKCIONISANJE SISTEMA NA REZERVOARIMA NA BS SREBRENIK, TUZLA 1, SARAJEVO 2, GRAČANICA
Rok za dostavljanje ponuda: 13.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA PREVOZA DERIVATA U MEĐUNARODNOM ŽELEZNIČKOM TRANSPORTU
Rok za dostavljanje ponuda: 07.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT I OSTALE OPREME ZA 4 BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA 14 PUMPNIH AUTOMATA ZA BS U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.01.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU NIVOA GORIVA ( AMN SISTEMA) U REZERVOARIMA NA 13 BS G-PETROLA (12 u FBIH + Bst Brčko)
Rok za dostavljanje ponuda: 16.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE RADNIKA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: za period od 2 godine
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE AUTOPRAONICA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: VAGANJE CISTERNI
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: korekcija e-mail adrese za slanje ponuda, korigovani Poziv u prilogu
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 22.11.2019. DO 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UZIMANJE U NAJAM TERMINALA/DELA TERMINALA NA TERITORIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Period najma : 1 godina od 01.01.2020. Zapremina do 6000 m3
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UZIMANJE U NAJAM SKLADIŠNOG PROSTORA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 14.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA UGOSTITELJSKOG ŠANKA ZA DRIVE CAFFE U SARAJEVU
Rok za dostavljanje ponuda: 13.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI
Rok za dostavljanje ponuda: 23.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK PRODUŽEN DO 23.10.2019. DO 12:00h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR DOBAVLJAČA ZA ZAMENU POSTOJEĆE I UGRADNJU NOVE OPREME ZA TEHNIČKU ZAŠTITU U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE UPRAVLJANJA ARHIVSKOM GRAĐOM DRUŠTVA
Rok za dostavljanje ponuda: 15.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Sređivanje dokumentacije u fizičkom obliku uz dopunu Arhivske knjige, transport, izmještanje i skladištenje arhive, odnosno deponovanje arhivske i dokumentarne (registraturne) građe i uništenje nepotrebne dokumentacije
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 09.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT I OSTALE OPREME ZA POTREBE DRIVE CAFFEA U AVAZ TWIST TOWER-U
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA NAMEŠTAJA ZA DRIVE CAFFE U SARAJEVU
Rok za dostavljanje ponuda: 02.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: PRODUŽEN ROK ZA PONUDE DO 02.10.2019.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 30.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE PROFESIONALNE UGOSTITELJSKE OPREME NA BENZINSKIM STANICAMA U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za dostavu ponuda je produžen do 23.09.2019.g. do 16:00 h.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR AGENCIJE ZA PRUŽANJE USLUGA PRAĆENJA I OCJENE RADA NA MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA «TAJNI KUPAC» ZA TERITORIJU BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za dostavu ponuda je produžen do 19.09.2019. do 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR DOBAVLJAČA ZA ISPORUKU I UGRADNJU RASVETE U LED TEHNICI ZA SVE GAZPROM I NIS BENZINSKE STANICE NA TERITORIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 16.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponuda do 16.09.2019.do 12:00 časova
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OPREMA ZA LJETNE BAŠTE NA G-Petrol BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 02.09.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE SANACIJE TERMINALA SREBRENIK U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.08.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE I ISPORUKA HIGIJENSKOG MATERIJALA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MARKETING USLUGA - PRODUKCIJA
Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produženje roka
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: DIGITALNI OKVIRI ZA PRIKAZ PROMOTIVNIH SADRŽAJA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MARKETINŠKE AKTIVNOSTI - EVENT MANAGEMENT
Rok za dostavljanje ponuda: 08.07.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA DOPUNSKOG ASORTIMANA (Robne grupe asortimana: prehrana, neprehrana, hladni režim)
Rok za dostavljanje ponuda: 28.06.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponuda do 28.06.2019. do 16:00 časova
RSS Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu