Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFOTVA NA BS G-PETROL
Rok za dostavljanje ponuda: 25.01.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU NEKURENTNIH ZALIHA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Održavanje WMF aparata na BS G-Petrol u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 27.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i ugradnja klima uređaja na BS Trnjaci
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Fiskalni štampači za SSG Tuzla 1 i SSG Tuzla 2
Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Prodaja korištenog kancelarijskog namještaja i korištene opreme za tehničku zaštitu
Rok za dostavljanje ponuda: 10.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Usluga održavanja rashladne opreme na BS G-Petrol u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Usluga dobrovoljnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja/nezgode
Rok za dostavljanje ponuda: 26.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Kontrola kvaliteta, kvantiteta i pečaćenja cisterni u FBiH i RS-u
Rok za dostavljanje ponuda: 26.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka Site info licenci za DOMS
Rok za dostavljanje ponuda: 19.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka sitnog inventara za potrebe ugostiteljstva
Rok za dostavljanje ponuda: 17.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA I NABAVKE AGREGATA ZA ALTERNATIVNO NAPAJANJE ELE. ENERGIJIOM
Rok za dostavljanje ponuda: 11.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka TV-a i opreme za video komunikaciju
Rok za dostavljanje ponuda: 09.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i distribucija elektronskih usluga, start paketa mobilnih operatera, dodatnih e-usluga i igara na sreću (srećke)
Rok za dostavljanje ponuda: 03.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka dopunskog asortimana za Bst u BiH
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izrada projektne dokumentacije za pripremne radove za gradnju građevinskog objekta
Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Kancelarijski namještaj za G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 20.10.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Međunarodni transport TNG - autocisternama nosivosti 20/40 m³
Rok za dostavljanje ponuda: 30.09.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Zastupanje kompanije G-Petrol d.o.o. Sarajevo na društvenim mrežama
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izbor agencije za Produkciju
Rok za dostavljanje ponuda: 08.09.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izbor agencije: Event managment
Rok za dostavljanje ponuda: 07.09.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA TAJNE KUPOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 30.08.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Ekološki monitoring za FBiH
Rok za dostavljanje ponuda: 27.08.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRUŽANJE USLUGE ŠTAMPE, SKENIRANJA I KOPIRANJA
Rok za dostavljanje ponuda: 04.08.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Javni poziv za dostavljanje ponuda za uzimanje u najam terminala na teritoriji BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.07.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka usluge održavanja higijene, isporuke higijenskog materijala i sredstava za čišćenje na Bst u Bosni i Hercegovini
Rok za dostavljanje ponuda: 23.07.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PR PODRŠKA ZA EKSTERNE KOMUNIKACIONE POVODE I KRIZE KORPORATIVNE I POTROŠAČKE BRENDOVE KOMPANIJE G-PETROL D.O.O. SARAJEVO
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZ OBLASTI ZNR (ZAŠTITE NA RADU) I ZOP (ZAŠTITE OD POŽARA) U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: EKOLOŠKI MONITORING NA BENZINSKIM STANICAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Javni poziv za nabavku usluge Najma poslovnog prostora
Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Lokacija Sarajevo
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TV UREĐAJA I ZIDNIH NOSAČA ZA SSG
Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Instalacija i zakup svijetleće krovne reklame u Banja Luci
Rok za dostavljanje ponuda: 24.05.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA UGOSTITELJSTVO I PRODAVNICE
Rok za dostavljanje ponuda: 14.05.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: OPREMA ZA LJETNJE BAŠTE ZA BENZINSKE STANICE U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 14.05.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka špediterskih usluga i usluga carinskog posredovanja u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 10.05.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok važenja ugovora : 3 godine od 01.06.2021.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Pozicioniranje materijala za izlaganje i artikala iz kategorije cigarete i ostali duhanski proizvodi
Rok za dostavljanje ponuda: 06.05.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka dopunskog asortimana za Bst u BiH
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka sladoleda za Bst na teritiroriji BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.04.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka dopunksog asortimana za Bst
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka usluge dugoročnog najma novih vozila za G-Petrol d.o.o. Sarajevo (17 kom.)
Rok za dostavljanje ponuda: 22.04.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Period najma : 4 godine od 01.01.2022.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZAKUP MEDIJA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Osiguranje novca u mjenjačnicama na 30 benzinskih stanica G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 17.04.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i distribucija igračaka
Rok za dostavljanje ponuda: 09.04.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka dopunskog asortimana za BSt u BiH
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Zastave za Gazprom i NIS PETROL benzinske stanice u 2021. godini
Rok za dostavljanje ponuda: 09.04.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Usluge najma novih kafe aparata i prateće opreme na BSt u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 01.04.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: HPE Proliant DL360, HPE MSA 2060 SAN Dual Controller SFF Storage, VMware vSphere Essentials Plus Kit 6, Veeam Backup & Replication Enterprise i Usluga instalacije
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Prvi nivo podrške na benzinskim stanicama u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Sanacija toaleta na 17 BSt u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 16.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Gazprom Brand
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Usluge sanacije piste na Bst Rogatica u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 15.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka zaštitnih maski i latex rukavica za jednokratnu upotrebu na BS G-Petrol
Rok za dostavljanje ponuda: 12.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Reparacija automatskih kliznih vrata na BS Gazprom
Rok za dostavljanje ponuda: 12.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i distribucija elektronskih usluga, smart paketa mobilnih operatera i dodatnih e-usluga
Rok za dostavljanje ponuda: 12.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka Dopunskog asortimana za Bst u BiH
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i distribucija asortimana alkoholnih pića (komisiona prodaja)
Rok za dostavljanje ponuda: 05.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka dopunskog asortimana za BSt u BiH
RSS Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu