Plati račun VISA karticom i osvoji poklon

1. Organizator Kompanija G-Petrol d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, na adresi Tešanjska 24/A (Organizator), organizuje Promociju „VISA“ organizuje sa ciljem propagande i unapređenja prodaje na maloprodajnim objektima – benzinskim stanicama (Promocija).

2. Promocija počinje 22.07.2019. godine i traje do 22.10.2019. godine ili do isteka zaliha.

3. Područje organizacije i provođenja Promocije Promocija se organizuje i provodi na cijelom području Bosne i Hercegovine na sljedećim benzinskim stanicama organizatora:
 
BS GAZPROM  SARAJEVO 1 Alipašina bb, 71 000 Sarajevo
BS GAZPROM  SARAJEVO 2 Safeta Zajke 139, 71 000 Sarajevo
BS GAZPROM  SARAJEVO 3  Asima Ferhatovića bb, 71000 Sarajevo
BS GAZPROM  SARAJEVO 4 Džemala Bijedića bb, 71 000 Sarajevo
BS GAZPROM  SARAJEVO 5 Kurta Schorka 3 A, Sarajevo
BS GAZPROM  TUZLA 1 Industrijska br. 1, Tuzla, 75000 Tuzla
BS GAZPROM  TUZLA 3 Bulevar 2. Korpusa Armije BiH, 75 000 Tuzla
BS GAZPROM  KONJIC 1 Radava bb, 88400 Konjic
BS GAZPROM  MOSTAR 1 Zalik bb, 88000 Mostar
BS GAZPROM  ČAPLJINA Hrvatskih branitelja bb, 88300 Čapljina
BS GAZPROM  ŠIROKI BRIJEG Klanac bb, 88220 Široki Brijeg
BS GAZPROM  MOSTAR 2 Marsala Tita 288  Mostar
BS GAZPROM  MOSTAR 3 Bišće Polje bb, 88000 Mostar 
BS GAZPROM  BIHAĆ 1 Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
BS GAZPROM  BIHAĆ 2 Kasima Čehajića 52, 77 000 Bihać
BS GAZPROM  CAZIN Mala Lisa bb, Cazin 77 220
BS GAZPROM  BANJA LUKA 1 Krajiških brigada 2, 78000 Banja Luka
BS GAZPROM  PRIJEDOR 1 Prvog maja 63, 79101 Prijedor
BS GAZPROM  DOBOJ Magistralni put bb, 74000 Doboj
BS GAZPROM  ŠAMAC Njegoševa 14, 76230 Šamac
BS GAZPROM  BIJELJINA Stefana Dečanskog 119, 76300 Bijeljina 
BS GAZPROM  BRČKO 1 Banjalučka bb, BDc, 76101 Brčko
BS GAZPROM  SREBRENIK Tuzlanski put bb, 75350 Srebrenik
BS GAZPROM  GRAČANICA Magistralni put bb, 75320 Gračanica                                                                                                   
BS GAZPROM  ŠPIONICA Tuzlanski put bb, 75356 Špionica
BS GAZPROM  TINJA Previla bb, 75357 Tinja
BS GAZPROM  TUZLA 2 Industrijska br. 4
BS NIS  BIJELJINA 4 Sremska 2, 76300 Bijeljina
BS NIS  LAKTAŠI Prijedorska bb, Trn, 78252 Laktaši
BS NIS  LAKTAŠI - JEZERO Prijedorska bb, Trn, 78252 Laktaši
BS NIS  ROGATICA Srpske sloge bb, 73220 Rogatica
BS NIS  FOČA Magistralni put M-20, 73300 Foča
BS NIS  JANJA Ugao Zmaj Jovine i Karađorđeve, 76316 Janja, Bijeljina
BS NIS TRNJACI Trnjaci b.b. Trnjaci
BS NIS POPOVI Pavlovića put b.b. Popovi

4. Pravo na učešće
Pravo na učešće u Promociji imaju svi građani BiH uključujući i zaposlenike Organizatora, kao i članove njihove uže porodice. Akcija se može kombinovati sa Zajedno na putu karticom, Agro karticom i Taksi karticom, a ne može se kombinovati sa korporativnom karticom. 

5. Artikli koji učestvuju u promociji
Promocijom su obuhvaćeni sljedeći artikli:
 
Naziv artikla  Šifra SAP    MPC   
WMF Espresso sa vrhnjem TO GO 633589 1.50
WMF Espresso sa vrhnjem TO STAY 632911 1.50
WMF Espresso TO GO 633585 1.50
WMF Espresso TO STAY 632910 1.50
WMF Espresso toplo mlijeko TO GO 633588 1.50
WMF Espresso toplo mlijeko TO STAY     633576 1.50
WMF Produženi  Espresso TO GO 633586 1.50
WMF Produženi  Espresso TO STAY 633574 1.50
MALI ESPRESSO 630695 1.50
ESPRESSO SA VRHNJEM ZA KAFU 630703 1.50
VODA NEGAZIRANA JAZAK 0,5L 40029236 0.85
VODA GAZIRANA JAZAK 0,5L 40029238 0.85
 
Pojedine benzinske stanice u promociji nemaju kafu, već isključivo vodu. Sve navedene cijene su u konvertibilnim markama sa uključenim PDV-om.

6. Način učestvovanja
Kupac koji na Gazprom ili NIS Petrol benzinskoj stanici u promociji obavi kvalifikacionu kupovinu u vrijednosti 40KM i istu plati VISA karticom ostvaruje pravo na poklon. Poklon može biti bilo koji od proizvoda navedenih u članu 5, koji je dostupan u prodaji na benzinskoj stanici na kojoj se obavlja kvalifikaciona kupovina. 

Poklon se preuzima odmah nakon obavljanja kvalifikacione kupovine, i nije ga moguće naknadno potraživati. 

Kupci koji plaćaju VISA karticom ostvaruju pravo i na instant popust (bez potrebe ispunjavanja uslova iz promocije) na proizvode obuhvaćene aktuelnim marketinškim promocijama uključujući: 
Umbro program lojalnosti
Vitapur Summer
Goodyear
Wellneo 3u1 

7. Ostale odredbe
Organizator može prekinuti Promociju u slučaju poremećaja u proizvodnji ili na tržištu koji bi onemogućili predviđeni tok i trajanje iste. U tom slučaju Organizator preuzima obavezu da učesnike blagovremeno obavijesti i pruži potrebne upute kupcima.
Informacije o Promociji potrošači mogu pronaći kod prodavača na benzinskim stanicama. 
Učešćem u Promociji sudionici su saglasni s ovim pravilima. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Sarajevu.