Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i distribucija elektronskih usluga, smart paketa mobilnih operatera i dodatnih e-usluga
Rok za dostavljanje ponuda: 12.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka Dopunskog asortimana za Bst u BiH
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i distribucija asortimana alkoholnih pića (komisiona prodaja)
Rok za dostavljanje ponuda: 05.03.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka dopunskog asortimana za BSt u BiH
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: EPN Iptel i internet
Rok za dostavljanje ponuda: 12.02.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Usluge nabavke i zamene četki za automatske autopraonice na 9 BS G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 11.02.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA TERMALNIH ŠTAMPAČA ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 01.02.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Prevoz naftnih derivata u drumskom saobraćaju
Rok za dostavljanje ponuda: 13.01.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: HEMJISKIH SREDSTAVA ZA AUTOPRAONICE NA BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE PERIODIČNOG CRPLJENJA I ČIŠĆENJA SEPARATORA ULJA I MASTI I SEPTIČKIH JAMA NA BS
Rok za dostavljanje ponuda: 03.12.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE FISKALNE OPREME NA Bst U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA JE PRODUŽEN DO 24.11.2020. DO 12:00 h
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I OSTALIH USLUGA NA BENZINSKIM STANICAMA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRODAJA NEKURENTNIH ZALIHA SA SKLADIŠTA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE ISPORUKE I UGRADNJE ZASTAKLJENE TENDE NA BS BRČKO PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: LOŽ ULJE BAS EN 1002
Rok za dostavljanje ponuda: 16.11.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 16.11.2020. DO 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZAMENA IT OPREME NA BST BIJELJINA 4
Rok za dostavljanje ponuda: 29.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Isporuka na skladište FCO Špionica
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NAJAM SKLADIŠNOG PROSTORA
Rok za dostavljanje ponuda: 28.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Period početka najma: 1 godina od 01.01.2021.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA KARTICA SA BESKONTAKTNIM ČIPOM
Rok za dostavljanje ponuda: 16.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka QR CODE Skenera
Rok za dostavljanje ponuda: 16.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka Vatrogasna i ostala oprema za BS G-Petrol
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka usluge - Prevoz pošiljki ("Brza pošta"), ulja, maziva i drugih roba u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 05.10.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE PROFESIONALNE UGOSTITELJSKE OPREME
Rok za dostavljanje ponuda: 14.08.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžetak roka do 14.08.2020. do 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE U PAKETU NA IZGRADNJI NOVE BENZINSKE STANICE U GAZPROM BRENDU U NASELJU LUKAVICA SA SVIM POTREBNIM PREDRADNJAMA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“
Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude do 05.08.2020.do 16.00 časova.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I DISTRIBUCIJA PEKARSKOG PROGRAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 17.07.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: DAS ASORTIMAN ZA BST U BIH - Produžen rok za dostavu ponuda do 17.07.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Slanje obaveštenja u cilju direktne komunikacije sa potrošačima (u okviru CRMa)
Rok za dostavljanje ponuda: 15.06.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA, POSLOVNIM PROSTORIJAMA I BSt NIS PETROLA I G PETROLA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Ponude se dostavljaju elektronski u skladu sa instrukcijama iz Poziva za ponudu
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA OPREME I IZVOĐENJA RADOVA NA PROMJENI VIZUELNOG IDENTITETA U GAZPROM BREND SA PRATEĆIM RADOVIMA NA 4 BS
Rok za dostavljanje ponuda: 13.04.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude do 13.04.2020 Ponude mogu da se dostave elektronski u skladu sa instrukcijama iz Poziva za ponudu.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA, NAJAM I SERVIS TRADICIONALNIH KAFE APARATA I PRATEĆE OPREME ZA POTREBE UGOSTITELJSKOG SEGMENTA G-PETROL D.O.O.
Rok za dostavljanje ponuda: 26.03.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA FISKALNIH PRINTERA NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRUŽANJE USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA SISTEMA ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U TANKOVIMA (AMN) ZA BENZINSKE STANICE G-PETROL
Rok za dostavljanje ponuda: 19.03.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT OPREME - ROUTERI ZA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 18.03.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: LOŽ ULJE
Rok za dostavljanje ponuda: 28.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: 1. faza - rok za dostavu ponuda: 05.02.2020. godine Nakon toga tender i dalje ostaje otvoren do 28.02.2020. godine
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTUPANJE KOMPANIJE G-PETROL NA FACEBOOKU I INSTAGRAMU
Rok za dostavljanje ponuda: 27.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje ponuda: 26.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE SANACIJE LIMENOG KROVNOG POKRIVAČA NA NADSTREŠNICI BS TUZLA 1
Rok za dostavljanje ponuda: 20.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA RASHLADNE OPREME „OPEN FRONT FRIŽIDERA“ ZA PRODAVNICE NA BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 20.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNJA POTREBNE OPREME ZA FUNKCIONISANJE SISTEMA NA REZERVOARIMA NA BS SREBRENIK, TUZLA 1, SARAJEVO 2, GRAČANICA
Rok za dostavljanje ponuda: 13.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA PREVOZA DERIVATA U MEĐUNARODNOM ŽELEZNIČKOM TRANSPORTU
Rok za dostavljanje ponuda: 07.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA IT I OSTALE OPREME ZA 4 BST U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA 14 PUMPNIH AUTOMATA ZA BS U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.01.2020
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU NIVOA GORIVA ( AMN SISTEMA) U REZERVOARIMA NA 13 BS G-PETROLA (12 u FBIH + Bst Brčko)
Rok za dostavljanje ponuda: 16.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE RADNIKA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: za period od 2 godine
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE AUTOPRAONICA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: VAGANJE CISTERNI
Rok za dostavljanje ponuda: 06.12.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: korekcija e-mail adrese za slanje ponuda, korigovani Poziv u prilogu
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 22.11.2019. DO 12:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UZIMANJE U NAJAM TERMINALA/DELA TERMINALA NA TERITORIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Period najma : 1 godina od 01.01.2020. Zapremina do 6000 m3
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UZIMANJE U NAJAM SKLADIŠNOG PROSTORA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 14.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA UGOSTITELJSKOG ŠANKA ZA DRIVE CAFFE U SARAJEVU
Rok za dostavljanje ponuda: 13.11.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PROCJENA VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI
Rok za dostavljanje ponuda: 23.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK PRODUŽEN DO 23.10.2019. DO 12:00h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZBOR DOBAVLJAČA ZA ZAMENU POSTOJEĆE I UGRADNJU NOVE OPREME ZA TEHNIČKU ZAŠTITU U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 22.10.2019
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
RSS Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu