G-Petrol podržao projekat “Škola plivanja” koju provodi centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” iz Mostara