Uslovi korištenja

Informacije objavljene na ovoj web stranici se smatraju tačnim i pouzdanim u trenutku njegovog pokretanja. Naša kompanija može ažurirati postojeće ili dodati nove informacije ovoj web stranici u svakom trenutku i bez prethodne najave.

Naša kompanija redovno ažurira informacije na ovoj web stranici. Međutim, moguće je da pojedine informacije u međuvremenu prestanu da budu validne.

Stoga se mi ne možemo smatrati odgovornim, niti možemo garantovati za tačnost, istinitost ili pozdanost bilo koje informacije na ovoj web stranici i ne prihvatamo bilo kakve obaveze koje mogu proisteći iz upotrebe sadržaja koji se mogu naći na ovoj web stranici. Postojanje grešaka na ovoj web stranici je moguće, a naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za posljedice koje iz toga mogu da proisteknu. Isto se odnosi i na druge web stranice do kojih možete doći slijedeći neki od hiper linkova. Te web stranice posjećujete na sopstvenu odgovornost.

Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost (uključujući nebrigu) za štetu ili posrednu štetu koja može nastati, a u vezi je sa ili proističe iz korištenja ove web stranice (usljed nemogućnosti pristupa ili korištenja ove web stranice).

Sve informacije na ovoj web stranici namijenjene su isključivo u svrhe informisanja i ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe, niti biti distribuirane drugim licima bez citiranja i navođenja izvora.

Sve cijene navedene na sajtu su informativnog karaktera.