Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: DOBROVOLJNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD POSLJEDICA NESREĆNOG SLUČAJA/NEZGODE
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i distribucija pekarskog programa i sirovina za pripremu sendviča
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA ZA 17 POSLOVNIH JEDINICA
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OSIGURANJE NOVCA U MJENJAČNICAMA NA BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 13.11.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I IZGRADNJA SAMOUSLUŽNE AUTOPRAONICE NA SSG SARAJEVO 1
Rok za dostavljanje ponuda: 03.11.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PERIODIČNO CRPLJENJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA - REGIJA I
Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I HLAĐENJA (KGH) NA BENZINSKIM STANICAMA REGIJA III
Rok za dostavljanje ponuda: 20.10.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Tender za nabavku i distribuciju elektronskih dopuna, start paketa mobilnih operatera, dodatnih e-usluga i srećki
Rok za dostavljanje ponuda: 16.10.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA MERDEVINA NA BENZINSKIM STANICAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 13.10.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PREVOZ TNG-A
Rok za dostavljanje ponuda: 13.10.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRODAJA NEKURENTNIH ZALIHA
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA TERMALNIH ŠTAMPAČA ZA SSG U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 26.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA ZAŠTITNIH TORBI ZA PRENOS NOVCA SA ELEKTROHEMIJSKOM ZAŠTITOM
Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PREVOZ POŠILJKI („BRZA POŠTA“), ULJA, MAZIVA I DRUGIH ROBA U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA LED DISPLEJA SA ONLINE PLATFORMOM ZA CENTRALNO UPRAVLJANJE SADRŽAJEM
Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA LED DISPLEJA SA ONLINE PLATFORMOM ZA CENTRALNO UPRAVLJANJE SADRŽAJEM
Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: LOŽ ULJE BAS EN 1002
Rok za dostavljanje ponuda: 05.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA MATERIJALA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE
Rok za dostavljanje ponuda: 05.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UGRADNJA TEHNIČKE ZAŠTITE NA BS TRNJACI, BS POPOVI I TERMINALU POPOVI
Rok za dostavljanje ponuda: 05.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA NAJMA I SERVISA KAFE APARATA
Rok za dostavljanje ponuda: 04.09.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SLANJE OBAVIJESTI KUPCIMA U OKVIRU CRM
Rok za dostavljanje ponuda: 10.07.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE ŠTAMPARIJE
Rok za dostavljanje ponuda: 10.07.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MULTIGASNI PRENOSNI DETEKTORI GASA SA 6 SENZORA: LEL ,O2, CO, H2S, VOC / PID
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: AUTOMATSKA AUTOPRAONICA TUZLA 3
Rok za dostavljanje ponuda: 23.06.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I IZGRADNJA SAMOUSLUŽNE AUTOPRAONICE NA SSG SARAJEVO 1
Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA CISCO MREŽNE OPREME
Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA ISPORUKE TNP SMJESE PROPAN-BUTAN U BOCAMA ZA POTREBE MALOPRODAJNIH OBJEKATA
Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SISTEMA KLIMATIZACIJE NA 3 BENZINSKE STANICE
Rok za dostavljanje ponuda: 23.05.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA AUTOMATSKE AUTOPRAONICE ZA SSG SARAJEVO 4
Rok za dostavljanje ponuda: 24.04.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA FISKALNIH ŠTAMPAČA ZA SSG U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 12.04.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: GRAĐEVINSKI NADZOR NA PROJEKTU IZGRADNJE BENZINSKE STANICE U NASELJU LUKAVICA
Rok za dostavljanje ponuda: 10.04.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izrada Akta o procjeni ugroženosti na PJ Donji Šepak 1
Rok za dostavljanje ponuda: 27.03.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA ULAZNIH / IZLAZNIH SLIVNIH REŠETKI NA OBJEKTIMA
Rok za dostavljanje ponuda: 15.03.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA KROVOVA NA BS BRČKO I BS ŠAMAC
Rok za dostavljanje ponuda: 15.03.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I ISPORUKA VATROGASNE I OSTALE HSE OPREME
Rok za dostavljanje ponuda: 13.03.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA GASTRO OPREME I USLUGE ODRŽAVANJA GASTRO OPREME
Rok za dostavljanje ponuda: 10.03.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA 18 PUMPNIH APARATA NA 7 BENZINSKIH STANICA
Rok za dostavljanje ponuda: 03.03.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA DISPLEJA I ELEKTRONIKE TOTEMA
Rok za dostavljanje ponuda: 24.02.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: NABAVKA IT OPREME ZA SSG
Rok za dostavljanje ponuda: 17.02.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE FISKALNE OPREME
Rok za dostavljanje ponuda: 14.02.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME
Rok za dostavljanje ponuda: 08.02.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: OPREMA ZA LJETNE BAŠTE
Rok za dostavljanje ponuda: 03.02.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: HIGIJENSKO ODRŽAVANJE KANCELARIJSKOG PROSTORA
Rok za dostavljanje ponuda: 30.01.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA IZGRADNJE BENZINSKE STANICE GAZPROM BRENDA U NASELJU LUKAVICA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“
Rok za dostavljanje ponuda: 06.01.2023
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIMA
Rok za dostavljanje ponuda: 29.12.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA UNUTAR KATEGORIJE NEPREHRANA
Rok za dostavljanje ponuda: 27.12.2022
Preuzmite dokumenta: File
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA PRODAVNICE I UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 23.12.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA RAD AUTOPRAONICA I SAMOUSLUŽNIH AUTOPRAONICA
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PERIODIČNO CRPLJENJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA ULJA I MASTI I SEPTIČKIH JAMA NA BS G-PETROL D.O.O. SARAJEVO – REGIJA II
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA PLANIRANJA I ZAKUPA MEDIJA I USLUGA UPRAVLJANJA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu