Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: KOLEKTIVNO OSIGURANJE
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA UPRAVLJANJA ARHIVSKOM GRAĐOM DRUŠTVA
Rok za dostavljanje ponuda: 23.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE REKONSTRUKCIJE SISTEMA ZA GRIJANJE I HLAĐENJA NA BST TUZLA1 I BST TUZLA 2
Rok za dostavljanje ponuda: 08.08.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK PRODUŽEN DO 08.08.2016. DO 12:00 h
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: USLUGE ODRŽAVANJA PROFESIONALNE UGOSTITELJSKE OPREME NA BST U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 02.08.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKIM STANICAMA ROGATICA, BIHAĆ 1 I BIHAĆ 2
Rok za dostavljanje ponuda: 26.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZRADA, ISPORUKA I IZVOĐENJE RADOVA NA IMPLEMENTACIJI BRENDA «G DRIVE» NA 9 NIS PETROL BENZINSKIH STANICA U BOSNI I HERCEGOVINI PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE
Rok za dostavljanje ponuda: 24.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE AUTOMATSKOG MJERILA NIVOA (AMN) U TANKOVIMA ZA GORIVO NA BENZINSKIM STANICAMA U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: NABAVKA ROBE DOPUNSKOG ASORTIMANA SLIJEDEĆIH PRODAJNIH PROGRAMA: MONDELEZ, JACOBS , BAMBI, SC JOHNSON, BIC, HELT, ZLATNI DUKAT
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Kompanije koje su dostavile ponudu po prvom pozivu (rok bio 08.09.2017.) nema potrebe da podnose ponudu po ovom.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA ROBE DOPUNSKOG ASORTIMANA ALKOHOLNIH PIĆA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: UZIMANJE U NAJAM POSLOVNOG PROSTORA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Potencijalni zakupci su dužni da postupe po instrukcijama iz Javnog poziva
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I ZAMJENA IZOLACIJE KROVNOG POKRIVAČA NA BENZINSKIM STANICAMA SARAJEVO 1 I PRIJEDOR
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 06.10.2017.G. DO 12:00 h
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I HEMIJSKOG TRETMANA KOROVA NA BSt u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 29.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE DUGOROČNOG NAJMA PUTNIČKIH VOZILA
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA AUTOPRAONICE
Rok za dostavljanje ponuda: 15.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA ROBE DOPUNSKOG ASORTIMANA SLIJEDEĆIH PRODAJNIH PROGRAMA: MONDELEZ, JACOBS , BAMBI, SC JOHNSON, BIC, HELT, ZLATNI DUKAT
Rok za dostavljanje ponuda: 08.09.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SOFTWARE I OPREMA ZA MJENJAČNICE
Rok za dostavljanje ponuda: 28.08.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE EKOLOŠKOG MONITORINGA NA BST U FBIH
Rok za dostavljanje ponuda: 28.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: LAJSNE ZA CIJENE
Rok za dostavljanje ponuda: 24.07.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok produžen do 24.07.2017.g. do 16:00 h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHODOVANJA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE NOVE BENZINSKE STANICE GAZPROM BRENDA U NASELJU LUKAVICA
Rok za dostavljanje ponuda: 23.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ČETKE ZA AUTOPRAONICE
Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I UGRADNJA UREĐAJA ZA KONTROLU NIOVOA GORIVA (AMN SISTEMA) U REZERVOARIMA NA 9 BST U FEDERACIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: INDEKSIRANJE, DIGITALIZACIJA I ARHIVIRANJE PRISTUPNICA ZA PROGRAME LOJALNOSTI
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA NA TERMINALU POPOVI
Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE MEĐUNARODNOG PREVOZA DERIVATA AUTOCISTERNAMA
Rok za dostavljanje ponuda: 29.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE U 2017.G.
Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE SANACIJE PISTE I TERENA NA 7 BST U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 08.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavljanje ponuda do 08.05.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: MARKETING USLUGE PRODUKCIJE, EVENT MANAGEMENTA I ZAKUP MEDIJA
Rok za dostavljanje ponuda: 04.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA BARKOD SKENERA ZA POTREBE BENZINSKIH STANICA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 04.05.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ŠPEDITERSKE USLUGE I USLUGE CARINSKOG POSREDOVANJA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 27.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ZA G-Petrol / NIS PETROL
Rok za dostavljanje ponuda: 20.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: OSIGURANJE NOVCA U MJENJAČNICAMA NA 10 BENZINSKIH STANICA G-Petrol d.o.o. Sarajevo / NIS PETROL doo Banja Luka
Rok za dostavljanje ponuda: 14.04.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon Package icon
Obavještenja: Tehnički zadatk korigovan u dijelu 2.2. Očekivani sadržaj
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA ADITIVIRANJE GORIVA NA TERMINALU POPOVI
Rok za dostavljanje ponuda: 22.03.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA BOS RAČUNARA ZA Bst U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 09.02.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA I UGRADNJA SEPARATORA MASTI I ULJA ZA BENZINSKE STANICE TUZLA 1 I TUZLA 2
Rok za dostavljanje ponuda: 10.01.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA ZA SLUČAJ NESREĆE NA RADU ZA NIS PETROL DOO BANJA LUKA I ZAVISNA DRUŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 23.11.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Ponovljeni poziv
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PREVOZ POŠILJKI ("BRZA POŠTA"), ULJA, MAZIVA I DRUGIH ROBA U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 17.11.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: KUPOVINA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POTENCIJALNU IZGRADNJU BENZINSKIH STANICA ZA POTREBE G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 01.11.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE ODRŽAVANJA LIFTOVA NA BST SARAJEVO 2 i BST SARAJEVO 3
Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavu ponude do 31.10.2016.
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE ODRŽAVANJA AUTOPRAONA NA BST U BOSNI I HERCEGOVINI
Rok za dostavljanje ponuda: 27.10.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: DOBROVOLJNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA/NEZGODE
Rok za dostavljanje ponuda: 24.10.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE KURSA STRANIH JEZIKA (RUSKI/ENGLESKI) ZA ZAPOSLENIKE
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Produžen rok za dostavljanje ponuda do 12.10.2016.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA ZAKUPA MOBILNIH REZERVOARA ZA EVRO DIZEL NA TERITORIJI BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 30.09.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Rok za dostavljanje ponuda produžen!
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE REKONSTRUKCIJE SISTEMA GRIJANJA I HLAĐENJA NA BS SARAJEVO 2 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"
Rok za dostavljanje ponuda: 28.09.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: ROK za ponudu produžen do 28.09.2016.
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: VATROGASNA I OSTALA OPREMA ZA BENZINSKE STANICE
Rok za dostavljanje ponuda: 23.09.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POSTAVLJANJE ŽIČANE OGRADE NA BENZINSKOJ STANICI MOSTAR 3
Rok za dostavljanje ponuda: 22.09.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE NAJMA SKLADIŠNOG PROSTORA NA TERITORIJI BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 25.08.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA RASHLADNE OPREME NA GAZPROM I NIS BENZINSKIM STANICAMA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 05.08.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I HEMIJSKOG TRETMANA KOROVA NA OBJEKTIMA BENZINSKIH STANICA U BIH
Rok za dostavljanje ponuda: 01.08.2016
Preuzmite dokumenta: Package icon Package icon
Obavještenja: ROK ZA DOSTAVU PONUDA PRODUŽEN DO 11.08.2016. DO 12:00 h
RSS Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu