Lokator benzinskih stanica

Aplikacija vam omogućava da u svakom trenutku obavite slјedeće aktivnosti:

1. Provјerite koja GORIVA I USLUGE nudimo na našim benzinskim stanicama.
2. Odredite KILОMЕTRAŽU putem našeg RUTERA, odnosno koliko ste daleko od najbliže Gazprom benzinske stanice, kao i na koje sve Gazprom benzinske stanice nailazite tokom putovanja.
3. Uvidite POTROŠNJU GORIVA U KONVERTIBILNIM MARKAMA za izabranu rutu.